Cennik

Każdy z naszych klientów traktowany jest w sposób indywidualny aby zakres dostarczanych usług dokładnie odpowiadał Jego potrzebom. Z tego też  powodu, cena każdorazowo jest ustalana z Klientem, zależnie od zakresu współpracy.
Na cenę usługi bezpośredni wpływ ma rodzaj prowadzonej księgowości, branża, ilość dokumentów, dekretów i wpisów księgowych, wielowalutowość, liczba zatrudnionych pracowników oraz świadczone usługi dodatkowe.

Poniżej podano ceny usług księgowych. Podane w cenniku kwoty są wartościami orientacyjnymi i mają wyłącznie charakter informacyjny.

 
od 150,00 zł/m-c

Ryczałt od przychodów ewidencjonowany

od 200,00 zł/m-c

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

od 800,00 zł/m-c

Księgi rachunkowe

Scroll to Top