Minimalne wynagrodzenie i minimalna stawka godzinowa w 2022 r.

Minimalne wynagrodzenie i minimalna stawka godzinowa w 2022 r.

Minimalne wynagrodzenie brutto:3.010,00 zł. Kwota do wypłaty (netto): 2.363,56 zł Suma składek ZUS: 1.262,90 zł. Całkowity koszt wynagrodzenia łącznie z narzutami: 3.626,46 zł Od 1 stycznia 2022 roku do kwoty 19,70 zł wzrośnie minimalna wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług. Pamiętaj! Przez okres 3 lat od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne, podmiot, na rzecz którego jest wykonywane zlecenie lub są świadczone usługi, ma obowiązek przechowywania: dokumentów określających sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, dokumentów potwierdzających liczbę godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług.

Scroll to Top